Xây dựng PC
   Tổng giá:

MÀN HÌNH MÁY TÍNH
+
CPU - BỘ VI XỬ LÝ
+
RAM - BỘ NHỚ TRONG
+
MAINBOARD
+
Ổ LƯU TRỮ
+
CASE - THÙNG MÁY
+
PSU - BỘ NGUỒN
+
USB Lưu trữ
+
BÀN PHÍM
+
CHUỘT
+
GHẾ GAME
+
BÀN GAME
+
FAN TẢN NHIỆT
+
BÀN DI CHUỘT
+
VGA - CARD MÀN HÌNH
+

   Tổng giá: