Liên hệ với HTC-COMPUTER
1/21/7 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM - ĐT: 0396.777.898 - Mr. HTC
Máy tính - Máy chủ

Danh Mục

Hãng sản xuất

+

Mã SP :

USB DM 3.0 32GB 144,000đ

Mã SP :

USB DM 3.0 16GB 123,000đ

Mã SP :

USB DM 2.0 16GB 88,000đ

Mã SP :

USB DM 2.0 8GB 82,000đ

Mã SP : SP000037

USB KINGSTON SE9 32GB 81,000đ

Mã SP : SP000032

USB KINGSTON 32GB 73,000đ

Mã SP : SP000036

USB KINGSTON SE9 16GB 70,000đ

Mã SP : SP000035

USB KINGSTON SE9 8GB 66,000đ

Mã SP : SP000033

USB KINGSTON SE9 4GB 60,000đ

Mã SP : SP000031

USB KINGSTON 16GB 59,000đ

Mã SP : SP000030

USB KINGSTON 8GB 54,000đ

Mã SP : SP000029

USB KINGSTON 4GB 49,000đ