Liên hệ với HTC-COMPUTER
1/21/7 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM - ĐT: 0396.777.898 - Mr. HTC
Máy tính - Máy chủ

Danh Mục

Hãng sản xuất

+

Mã SP : SP000017

CHUỘT BOSSTON GM900 445,000đ

Mã SP : SP000016

CHUỘT BOSSTON GM800 339,000đ

Mã SP : SP000012

CHUỘT BOSSTON BS - 14 159,000đ

Mã SP : SP000015

CHUỘT BOSSTON M710 157,000đ

Mã SP : SP000014

CHUỘT BOSSTON M720 122,000đ

Mã SP : SP000011

CHUỘT BOSSTON GM200 104,000đ

Mã SP : SP000010

CHUỘT BOSSTON GM600 92,000đ

Mã SP : SP000009

CHUỘT BOSSTON R30B 83,000đ