Liên hệ với HTC-COMPUTER
1/21/7 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM - ĐT: 0396.777.898 - Mr. HTC
Máy tính - Máy chủ

Danh Mục

Hãng sản xuất

+

Mã SP : SP000073

CASE MÁY TÍNH D-X-FORGAME 1,490,000đ

Mã SP : SP000098

CASE MÁY TÍNH JETEK GAME G9010 818,000đ

Mã SP : SP000070

CASE MÁY TÍNH MIRAGE 2000-FORGAME 750,000đ

Mã SP : SP000097

CASE MÁY TÍNH JETEK GAME G9331 608,000đ

Mã SP : SP000095

CASE MÁY TÍNH JETEK GAME G9311B 600,000đ

Mã SP : SP000096

CASE MÁY TÍNH JETEK GAME G9311W 558,000đ

Mã SP : SP000004

CASE GAMING V3 - 607 400,000đ

Mã SP : SP000202

CASE MÁY TÍNH V3- 608 286,000đ

Mã SP : SP000001

CASE VSP 3009 248,000đ

Mã SP : SP000002

CASE VISION VSP 3006 245,000đ

Mã SP : SP000005

CASE VISION VSP 2865 170,000đ