Liên hệ với HTC-COMPUTER
1/21/7 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM - ĐT: 0396.777.898 - Mr. HTC
Máy tính - Máy chủ

Danh Mục

Hãng sản xuất

+

Mã SP : SP000027

BÀN PHÍM BOSSTON R600 161,000đ

Mã SP : SP000023

BÀN PHÍM BOSSTON X19 USB 132,000đ

Mã SP : SP000025

BÀN PHÍM BOSSTON 808 LED 102,000đ

Mã SP : SP000021

BÀN PHÍM BOSSTON G7 USB 88,000đ

Mã SP : SP000020

BÀN PHÍM BOSSTON K830 USB 74,000đ